نمونه جعبه سازی واحد چاپ و بسته بندی برگ

نوع مقوا : E  فلوت

ساختار جعبه : جعبه یک در ته قفل با دسته پلاستیکی

نوع اتصال : لب چسب ساده

نوع چاپ روی محصول : چاپ 4 رنگ

نوع روکش :  سلفون مات

نوع پوشش تزیینی : —-

راهنمای اطلاعات فنی
انواع مقوا در جعبه سازی - چاپ و بسته بندی برگ انواع مقوا در بسته بندی
انواع ساختار جعبه سازی - چاپ و بسته بندی برگ انواع ساختار جعبه سازی
انواع اتصال در جعبه سازی - چاپ و بسته بندی برگ انواع اتصال در جعبه
انواع چاپ و رنگ در جعبه سازی - چاپ و بسته بندی برگ انواع چاپ روی بسته بندی
انواع پوشش در جعبه سازی - چاپ و بسته بندی برگ انواع روکش جعبه
انواع پوشش تزئینی در جعبه سازی - چاپ و بسته بندی برگ انواع پوشش تزئینی
جهت کسب اطلاعات بیشتر روی عنوان مورد نظر کلیک کنید
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook