انواع ساختار جعبه سازی

پست شده در گروه: اطلاعات فنی | 0

روکش یا کاور جعبه

روکش یا کاور جعبه

جعبه یک در کفشی نوع دوم

جعبه یک در کفشی نوع دوم

جعبه یک در کفشی سه قفل

جعبه یک در کفشی سه قفل

جعبه یک در چمدانی یک قفل یا پیتزایی

جعبه یک در چمدانی یک قفل یا پیتزایی

جعبه یک در چمدانی نوع دوم بالشی

جعبه یک در چمدانی نوع دوم بالشی

جعبه یک در چمدانی سه قفل

جعبه یک در چمدانی سه قفل

جعبه یک در چمدانی دو قفل یا کیبوردی

جعبه یک در چمدانی دو قفل یا کیبوردی

جعبه یک در ته قفل دارای زبانه

جعبه یک در ته قفل دارای زبانه

جعبه یک در ته قفل بدون زبانه

جعبه یک در ته قفل بدون زبانه

جعبه یک در ته قفل با دسته پلاستیکی

جعبه یک در ته قفل با دسته پلاستیکی

جعبه نیم در یا کارتن مادر

جعبه نیم در یا کارتن مادر

جعبه نیم در یا کارتن مادر ته قفل

جعبه نیم در یا کارتن مادر ته قفل

جعبه مثلثی دو در چسبی

جعبه مثلثی دو در چسبی

جعبه قفلی با قابلیت تبدیل به استند

جعبه قفلی با قابلیت تبدیل به استند

جعبه سه چهارم در قفلی

جعبه سه چهارم در قفلی

جعبه سه چهارم در چسبی

جعبه سه چهارم در چسبی

جعبه دو در همسوی قفلی

جعبه دو در همسوی قفلی

جعبه دو در همسوی قفلی با لبه آویز

جعبه دو در همسوی قفلی با لبه آویز

جعبه دو در همسوی قفلی با گردگیر تاشو و زبانه

جعبه دو در همسوی قفلی با گردگیر تاشو و زبانه

جعبه دو در همسوی قفلی با کارت آویز

جعبه دو در همسوی قفلی با کارت آویز

جعبه دو در همسوی پوشه دار

جعبه دو در همسوی پوشه دار

جعبه دو در معکوس قفلی

جعبه دو در معکوس قفلی

جعبه ته قفل با قابلیت تبدیل شدن به استند

جعبه ته قفل با قابلیت تبدیل شدن به استند

جعبه ته قفل با در دسته دار کامل

جعبه ته قفل با در دسته دار کامل

جعبه به شکل زیره و رویه یا سینی بدون قفل

جعبه به شکل زیره و رویه یا سینی بدون قفل

جعبه به شکل زیره و رویه یا سینی با 4 قفل

جعبه به شکل زیره و رویه یا سینی با 4 قفل

جعبه به شکل زیره و رویه یا سینی با 2 قفل

جعبه به شکل زیره و رویه یا سینی با 2 قفل

جعبه بالشتی یا بادامی شکل

جعبه بالشتی یا بادامی شکل

Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook

ارسال نظر